Site Overlay

Όροι Ενοικίασης

 1. .. Ηλικία οδηγού: Ελάχιστο όριο ηλικίας 21 χρόνια καθώς και για τα αυτοκίνητα των κατηγοριών F, Η, Μ, Ο, V τα 23 χρόνια έως 70 ετών.
 2. Άδεια οδήγησης: O οδηγός θα πρέπει να έχει άδεια οδήγησης που να ισχύει και να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την ημερομηνία ενοικίασης.
 3. Εγγύηση: Προκαταβάλλεται με βάση το μίσθωμα που έχει υπολογισθεί για αυτοκίνητα των κατηγοριών.
 4. Καύσιμα: Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τα αυτοκίνητο με το ρεζερβουάρ πλήρες, όπως όταν το παρέλαβε. Σε διαφορετική περίπτωση επιβαρύνεται με το ποσό των καταναλωθέντων καυσίμων πλέον €. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις κατασκευαστικές προδιαγραφές του αυτοκινήτου που έχει μισθώσει και να γεμίζει κάθε φορά το ρεζερβουάρ με τον τύπο του καυσίμου που απαιτείται.
 5. Ασφάλειες: Ολες οι τιμές μίσθωσης περιλαμβάνουν απλή ασφάλεια αστικής ευθύνης, η οποία περιλαμβάνει τις κάτωθι καλύψεις:
  • α) Θάνατο και σωματικές βλάβες τρίτων έως €500.000.
  • β) Υλικές ζημιές προς τρίτους μέχρι το ποσό των €100.000.
  • γ) Πυρκαγιά του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου.
  • Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά ή κλοπή (μερική ή ολική) προκληθεί στο μισθωμένο αυτοκίνητο μέχρι την εμπορική του αξία κατά το χρόνο του ατυχήματος / κλοπής. Ο μισθωτής πληρώνει για τη ζημιά του αυτοκινήτου της M.K.CARS RENT, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας και του επιστρέφεται το καταβληθέν ποσόν όταν και εφόσον η M.K.CARS RENT αποζημιωθεί.
 • Μικτή ασφάλεια (CDW): Η μικτή ασφάλεια περιορίζει την ευθύνη του μισθωτή για ζημιές του μίσθιου αυτοκινήτου μέχρι του ποσού απαλλαγής, δηλ. για:
 • α) κατηγορίες Β, C, D, Ε, Η απαλλαγή €600 με ημερήσιο κόστος €10.
 • β) κατηγορίες F, Ο, Μ, V απαλλαγή €900 με ημερήσιο κόστος €12.

εφόσον ο μισθωτής δεχθεί τους σχετικούς όρους, όπως αναφέρονται στο μισθωτήριο συμβόλαιο με την υπογραφή του. Τα παραπάνω ισχύουν υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η ζημιά δεν οφείλεται σε παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Πλήρης Απαλλαγή (FDW): Ο μισθωτής μπορεί να απαλλαγεί πλήρως από τα προαναφερόμενα ποσά απαλλαγής του CDW, καθώς και από τα διαχειριστικά έξοδα

της παρ. 16, καταβάλλοντας επιπλέον το ποσό της ασφάλειας FDW με οικονομική επιβάρυνση €20 (α) και €25 (β) ημερησίως για τις αντίστοιχες κατηγορίες.

Ασφάλεια Κλοπής (TPC): Ο μισθωτής απαλλάσσεται από την ευθύνη για κλοπή του αυτοκινήτου, εφόσον δεχθεί τους σχετικούς όρους του συμβολαίου με την υπογραφή του και καταβάλει ημερησίως το ποσό των: €4 για τις κατηγορίες Β, C, D, Ε, Η, και €7 για τις κατηγορίες F, Ο, Μ, V.

 • Ασφάλεια οδηγού και επιβαινόντων ΓΡΑΠ: Η ασφάλεια προσωπικού ατυχήματος

καλύπτει αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου, ολική ή μερική ανικανότητα έως €15.000 για τον οδηγό και κάθε επιβάτη. Το ανώτατο όριο αποζημίωσης για κάθε ατύχημα δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των €15.000. Η ασφάλεια αυτή προσφέρεται αντί €5 ημερησίως.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καμία Ανωτέρω Ασφαλιστική Κάλυψη Δεν Ισχύει:

 • Για οτιδήποτε συμβεί στο αυτοκίνητο κατά τη μεταφορά του με πλοίο.
 • Για οτιδήποτε συμβεί και διαπιστωθεί ότι ο οδηγός βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών.
 • Για ζημιές που έχουν προκληθεί από οδήγηση σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους.
 • Για ζημιές που προκλήθηκαν στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, στα ελαστικά, στους καθρέπτες και την κεραία.
 • Για προσωπικά αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητο.
 • Για ατυχήματα που προκλήθηκαν με οδηγό μη δηλωμένο στο μισθωτήριο συμβόλαιο.
 • Για ατυχήματα για τα οποία ο μισθωτής δεν έχει ενημερώσει τον σταθμό της M.K.CARS RENT και καταθέσει/υποβάλλει σχετική δήλωση ατυχήματος, όπως ορίζεται από τη Ελληνική Νομοθεσία, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του.

Η Ζημιά ή Απώλεια του αυτοκινήτου καταβάλλονται άμεσα από τον μισθωτή ακόμα και εάν αυτός καλύπτεται ασφαλιστικά από τη χρεωστική/πιστωτική του κάρτα. Σε αυτή την περίπτωση, υποχρεούται να πληρώσει στην M.K.CARS RENT ολόκληρο το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης του αυτοκινήτου.

 1. Παραδόσεις – Παραλαβές: α) Εκτός των σταθμών της M.K.CARS RENT και εντός των ορίων των πόλεων: €5. β) Εκτός των ορίων των πόλεων: €0,50/χλμ (με ελάχιστη χρέωση €10). γ) Παράδοση ή παραλαβή εκτός ωραρίου λειτουργίας των σταθμών: €15. δ) Παράδοση-παραλαβή σε αεροδρόμια: 5% επιβάρυνση επί της συνολικής τιμής της μίσθωσης, ε) Για παράδοση – παραλαβή σε διαφορετικό σταθμό από αυτόν της παραλαβής, ο μισθωτής επιβαρύνεται με τη χιλιομετρική απόσταση μεταξύ των δύο σταθμών αντί €0,50/χλμ και επιπλέον €10.
 2. Επιπλέον οδηγός: €3 ημερησίως.
 3. Παιδικά καθίσματα: €5 ημερησίως και διατίθενται μόνο μετά από κράτηση. 11. Οδική Βοήθεια: Παρέχεται όλο το 24ωρο.
 4. Φόροι: Όλες οι παραπάνω χρεώσεις περιλαμβάνουν ΦΠΑ, όπως αυτός καθορίζεται από το κράτος, καθώς και 2% Δημοτικό Φόρο.
 5. Εκμίσθωση έξω από τα σύνορα: Πελάτες που επιθυμούν να βγουν έξω από τα ελληνικά σύνορα με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο της M.K.CARS RENT οφείλουν να λάβουν προηγούμενη έγγραφη έγκριση της M.K.CARS RENT
 6. Μεταφορά με πλοίο: Επιτρέπεται μόνο με έγγραφη έγκριση της M.K.CARS RENT
 7. Τροχαίες παραβάσεις-Πρόστιμα: Όλα τα πρόστιμα και οι διοικητικές ποινές επιβαρύνουν το μισθωτή.
 8. Διαχειριστικά έξοδα: Σε περίπτωση ατυχήματος, ο οδηγός επιβαρύνεται με το ποσό των €80 για κάλυψη δια­χειριστικών εξόδων ατυχήματος, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του και δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση.
 9. Οι τύποι των αυτοκινήτων που εμφανίζονται στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικοί. Σε ειδικές περιπτώσεις, η M.K.CARS RENT διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποιονδήποτε τύπο αυτοκινήτου με άλλον της ίδιας κατηγορίας (ή ανώτερης), χωρίς επιπλέον χρέωση.

Οι όροι και οι τιμές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.